Underlätta musikarkivering och lager

I Sverige finns många musikarkiv, både privata och institutioner. För att kunna lagra olika objekt på ett effektivt sätt finns idag många hjälpmedel, som underlättar både arkivering och lagerhantering. En del lager sköts manuellt medan andra har helautomatiska lösningar, och det är ofta storleken och syftet med lagret som avgör vilka lösningar som används.

Effektiv lagerautomation går att hitta hos E-motions, som erbjuder automatisk lagerhantering till företag. E-handlare i alla storlekar kan här få hjälp med lösningar för lagerautomation, vilket gör processen mer lönsam och rolig. Alla verksamheter kan få högre avkastning med smarta lösningar, och lagerautomation är en av dem.

Svenskt Musikhistoriskt arkiv

SMA eller ”Svenskt musikhistoriskt arkiv” började år 1965 att samla in och göra information tillgänglig om musikbaserat arkivmaterial. All insamlad information har lagrats i arkivregister. Det pågår fortfarande ett insamlingsarbete, vilket numera sköts av Musik- och teaterbiblioteket. En omfattande beståndsöversikt har gjorts, vilken idag utgör ett bra hjälpmedel för den som vill söka efter musikhistoriskt källmaterial.

Smålands musikarkiv

Smålands musikarkiv bevarar, levandegör och samlar ihop dansens och musikens kulturarv i södra Sverige och Kronobergs län. Här finns möjlighet att se en stor samling av unikt dans- och musikmaterial, med tillgång för allmänheten. Det går också att donera eget material. Smålands musikarkiv grundades år 1992 och är sedan dess ett musikarkiv som ligger i södra Sverige. Dess främsta mål är att vara en kunskapsbas och en källa till forskning samt utveckling av regionens musikliv.

Svenskt rockarkiv

Svenskt rockarkiv har ett mål att samla Sveriges populärmusikaliska historia, och är både ett musikarkiv och ett förbund. Det bildades år 1993 när fyra statliga institutioner på musikområdet alla skrev under ett upprop vid namn ”Dags att rädda rocken”. Mycket av det ursprungliga materialet, som skildrade 50- och 60-talets pionjärtid för den svenska rocken, var nu på väg att försvinna. Detta berodde bland annat på att skivbolagens arkiv rensades ut när musik allt oftare började lagras på CD-skivor. Många skivbolag har sedan dess upphört helt eller blivit uppköpta av utländska intressenter.

Det är därför svårare nu att lokalisera intressanta objekt för den musikintresserade allmänheten och för forskare. Därför samlar Svenskt rockarkiv in dokumentation och inspelningar som på olika sätt speglar den svenska rockmusiken, som ljudband, grammofonskivor, videoupptagningar, filmer, affischer, foton, trycksaker och böcker. Sedan år 2003 ligger Svenskt rockarkiv i Hultsfred. Sedan arkivet flyttades från Stockholm och vidare till Hultsfred har det utvecklats fort. Samlingarna har vuxit kraftigt, ända upp till 500 000 objekt med en egen databas som är sökbar online.