Lagra musik digitalt

Ända sedan människan började skapa musik har hon gjort försök att lagra den. Det är anledningen till att vi idag vet vad som spelades tidigare under historiens gång. Under större delen av denna tid har dock lagringsmöjligheterna varit begränsade. En primitiv teknik har sett till att det antingen har varit teknologiskt omöjligt eller praktiskt svårt att se till att all skapad musik kan sparas för eftervärlden. Numera är dessa möjligheter i praktiken obegränsade och det har aldrig varit enklare att lagra musik än vad det är idag – mycket tack vare kraftfulla datorer och nätets möjligheter.

De första försöken att lagra musik handlade om att skriva ned noterna på papper. Det var opraktiskt av flera skäl. Dels är papper fragila dokument som lätt förstörs av alltifrån vatten till eld och de åldras sällan väl. Dels har det den uppenbara nackdelen att det bara är musikens teoretiska struktur som lagras – inte själva utförandet. Även om vi vet ungefär hur Chopins klassiska stycken låter har vi inte möjlighet att höra dem i originalutförande. Eftersom musiken har fått nya genrer och blivit mer mångskiftande har också kravet ökat på att höra artisternas egna versioner av det.Lagra musik digitalt 1

De första försöken att spara musikaliska inspelningar kom istället med fonografens uppkomst. Den hade uppenbara tekniska begränsningar och ersattes snart av grammofonen. Därefter gick vi vidare till kassettband för att sedan landa i CD-skivan. Den finns fortfarande att tillgå, men det har blivit alltmer sällsynt att använda sig av den som lagringsmodell eftersom den är platskrävande i förhållande till hur mycket utrymme den innehåller.

Idag är det nämligen digital lagring som gäller. Stora framsteg har gjorts sett till hur mycket hårddiskar kan rymma. I datorernas barndom kunde de bara lagra några megabytes data, vilket inte räckte långt när det kom till arkiv och dokumentation. Idag är situationen en helt annan. En extern hårddisk för bara några hundra kronor kan rymma flera hundra gigabyte. Om det ändå inte räcker finns hela internet med alla dess enorma lagringsmöjligheter att tillgå. Där går det att använda tjänster som erbjuder hosting med möjligheten att ladda upp stora mängder data.