Svenskt musikhistoriskt arkiv (SMA)

Den svenska musikhistorien sträcker sig över en lång period och många olika genrer. Genom åren har svenska musiker inom hundratals områden producerat viktiga verk som är värda att sparas för eftervärlden. Det var också något som en grupp musikhistoriker kom till insikt med redan 1965 och beslöt sig för att skapa en förening med syftet att bevara vårt svenska musikarv. Det blev startskottet för organisationen Svenskt musikhistoriskt arkiv (SMA) som sedan dess har arbetat för att svensk musik ska fortsätta finnas med i historieböckerna. Med hjälp av arkivet kan nu historiker och allmänheten lättare få tillgång till historiska data om svensk musikhistoria.

Ett av SMA:s viktiga ändamål är att dokumentera fakta om musik som inte nödvändigtvis finns kvar på andra platser. Medan stora grupper och musikaliska mästerverk alltid kommer att leva vidare i olika former på andra sätt – inte minst genom dagens utökade möjligheter att spara filer på nätet – finns det mycket annan information som lätt försvinner utan ett samlat arkiv. SMA såg till att arkiveringen centraliserades och skapade en databas. Dokumentationen kan ske på flera olika sätt. SMA har bland annat ägnat sig åt att skicka ut enkäter till platser där det ofta kan finnas relevant information. Det kan handla om lokala bibliotek och arkiv där bygdens musikhistoria i många fall finns dokumenterad.

Illuminated jukebox

SMA är inte bara en historisk databas som låter den som är intresserad söka i det musikhistoriska arkivet. De har också sett till att kontinuerligt uppdatera allmänheten om nyheter och förändringar i alltifrån organisationens struktur till nya sätt att samla in data. Det sker vanligen genom en bulletin som numera publiceras på nätet. Där kan vem som helst enkelt ta del av SMA:s arbete och följa dokumentationen av svensk musikhistoria.

Det är en anledning till att intresset för ämnet nu har höjts även bland gemene man. Ett exempel på det är podcasten Den svenska musikhistorien som släpptes i 32 avsnitt av Sveriges Radio med start under våren 2015. Där går programledarna igenom en stor del av vår svenska musikhistoria ända från början för tusentals år sedan via flera århundraden av musikspelande i landet till nutidens musikproduktion.